müsbət

müsbət
sif. <ər.>
1. Razılıq bildirən, bəyənilən, etiraz doğurmayan. Müsbət cavab. Müsbət rəy. Müsbət qiymət almaq. Müsbət xasiyyətnamə. – <Aslan> hiss etdi ki, yaxşı adamların arasındadır, suala müsbət cavab verdi. S. Vəliyev. // Zərf mənasında. Məsələ müsbət həll olundu.
2. Lazımi keyfiyyət və xassələrə malik olan, qəbul edilə bilən, ümidləri doğruldan; yaxşı. Müsbət təsir. – Səba xanım başladığı oyunun müsbət nəticə verəcəyinə ümid bəsləmirdi. M. S. O.. // Yaxşı xüsusiyyətləri ilə ətrafındakılardan seçilən, nümunə ola bilən. Müsbət tip. Müsbət surət. – Çobanlar və başqa müsbət qəhrəmanlar xalqın nümayəndələridir. M. İ..
3. riyaz. Sıfırdan böyük. Adi ədədləri mənfi ədədlərdən fərqləndirmək üçün onlara müsbət ədədlər adı verilmişdir. Z. Xəlilov. // Sıfırdan yuxarı olan hava temperaturunu göstərmək üçün işlədilir. Müsbət (+) 15° isti.
4. fiz. Hissəcikləri proton, pozitron və s. dən ibarət elektrik növünə aid olan. Müsbət yük.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • MusB — or Mus.B. abbrev. 〚L Musicae Baccalaureus〛 Bachelor of Music: also MusBac or Mus.Bac. * * * MusB abbr. Latin Musicae Baccalaureus (Bachelor of Music). * * * …   Universalium

  • MusB — (bachelor of music) bachelor s degree in music, graduate of a musical bachelor program …   English contemporary dictionary

  • MusB — or Mus.B. abbrev. [L Musicae Baccalaureus] Bachelor of Music: also MusBac or Mus.Bac …   English World dictionary

  • müsbətlik — is. Müsbət şeyin hal və keyfiyyəti, müsbət olma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • MusB — (also Mus Bac) abbreviation Bachelor of Music. Origin from L. Musicae Baccalaureus …   English new terms dictionary

  • MUSB — abbr. Bachelor of Music …   Dictionary of abbreviations

  • müsbət — ə. 1) sübut olunmuş, etiraz doğurmayan; 2) qəbul oluna bilən; yaxşı; 3) riyaziyyatda: sıfırdan böyük …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • MusB — abbrev Bachelor of Music * * * (also Mus Bac) abbr. Bachelor of Music Origin: from Latin Musicae Baccalaureus …   Useful english dictionary

  • təqriz — ə. müsbət rəy, resenziya …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • yaxşı — sif. 1. Müsbət xüsusiyyətlərə və ya keyfiyyətlərə malik olan; öz keyfiyyəti ilə verilən tələbləri təmin edən, lazımi qaydada olan; bəyənilən (yaman ziddi). Yaxşı yeməklər. Yaxşı mal. Yaxşı at. Yaxşı mənzil. Yaxşı xətt. Yaxşı tərcümə. Yaxşı şərait …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”